Duurzaam beits, lak en olie sinds 1945

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

Identiteit:
Hermadix Coatings BV
 
Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
Het beantwoorden van berichten die via het contactformulier op onze website zijn gestuurd.
 
Duur van de opslag:
De opslag van deze berichten is van onbeperkte duur.
 
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
Ieder natuurlijk persoon die gegevens heeft ingevuld in ons invulformulier via onze website heeft het recht op inzage, rectificatie en het wissen van deze gegevens. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek te sturen aan ons postadres: Postbus 5, 1430 AA te Aalsmeer. Vermeldt u hierbij a.u.b. het email adres waarvan u de communicatie wilt inzien, rectificeren of wissen.
 
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Voor klachten verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Heel veel plezier met onze Hermadix producten. Trots op het resultaat? Hartstikke leuk als u dat deel op onze Social Media.

Aan de slag?

Volg ons